اخبار

یادداشت- نقش صنعت در اکوسیستم نوآوری چیست؟

یادداشت- نقش صنعت در اکوسیستم نوآوری چیست؟

روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز، یادداشت- دکتر علیرضا باباخان: در سال های اخیر با حمایت های حاکمیت و دولت از توسعه کمّی و کیفی شرکت های دانش بنیان، تحولات بسیار خوبی در کشور شکل گرفته است. در پی توسعه این شرکت ها، سایر بازیگران همچون نهادهای واسطه گر فناوری (که بروکر نیز نامیده می شوند)، نهادهای حقوقی تخصصی، شرکت های بازرگانی تخصصی، مراکز نوآوری و شتابدهی کسب و کار، کارخانجات نوآوری و صندوق های تخصصی تامین مالی و اعتباری، شکل گرفته و مسیر تحقیقات دانشگاه ها و پژوهشگاه ها نیز به طور مشخص به سمت رفع نیازهای داخل سوق پیدا کرد. فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در کشور گسترش یافت و توجه بسیاری از جوانان، به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی به کارآفرینی، جلب شد.

اینها همگی اتفاقات بسیار مثبتی است که شاید اگر 10 سال قبل می خواستیم پیش بینی شان کنیم، با شک و تردید راجع به آن صحبت می کردیم. خاصیت تکاملی بودن پیشرفت ایجاب می کند در هر مقطع زمانی، نسبت به نیازهای جدیدی که شکل می گیرد، تأمل جدیدی صورت پذیرد. امروز، متأثر از تحولات 10 سال اخیر، اعتماد اولیه ای در صنایع بزرگ کشور نسبت به شرکت های دانش بنیان شکل گرفته و سعی می کنند به نوعی در گوشه ای از این اکوسیستم، دنبال نقش آفرینی برای خودشان باشند. لذا این سوال تبدیل به پرسش طیف وسیعی از صنعتگران شده است که نقش ما در اکوسیستم نوآوری کشور کجاست؟

پاسخ به این سوال هم آسان است و هم، دشوار. پاسخ آسان این است که شما، می توانید هم خریدار محصولات صنعتی دانش بنیان باشید، هم روی این شرکت ها سرمایه گذاری کنید و هم روی توسعه کسب و کارهای جدید و دانش بنیان، برنامه ریزی نمایید. اما، کار از جایی سخت می شود که صنعتگران به طور جدی وارد بازی می شوند. وقتی مشاهده می کنند در برخی موارد، کیفیت محصولات با آنچه که ادعا می شده، تفاوت دارد؛ یا اینکه متاسفانه برخی از شرکت های دانش بنیان با الفبای اخلاق حرفه ای، کاملا بیگانه هستند و به اصول مهمی مانند وفای به عهد، پایبند نیستند، اندکی محافظه کارانه رفتار می کنند.

ورود استخوان خورد کرده های صنعتی که فهم صحیحی از مفهوم فناوری دارند، به اکوسیستم بوم نوآوری کشور و همنشینی ایشان با جوان تر ها که شاید غرورشان یا میل به پیمودن ره صدساله در زمانی کوتاه، موانعی را در شکل گیری ارتباطات موثر ایجاد می کند، می تواند باعث افزایش سطح دانش و تجربه هر دو طرف و در نهایت، کل اکوسیستم نوآوری بشود.

ما امروز، به تجربه و دانش و بازار و منابع مالی صنعت، نیاز داریم و باید بپذیریم بدون حضور پر رنگ صنعت در اکوسیستم نوآوری، به بن بست خواهیم خورد.

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز