اخبار

 صندوق پژوهش و فناوری استان البرز محور اصلی کمسسیون سرمایه گذاری

صندوق پژوهش و فناوری استان البرز محور اصلی کمسسیون سرمایه گذاری

1399/09/18

چهاردهمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری (پول و بانک) و توسعه خدمات اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی البرز با حضور جناب آقای دکتر شاهمرادی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، دکتر ربیعی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، اعضا کمیسیون و سهامداران صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با موضوع نحوه تشکیل و اهداف صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در تاریخ 1399/09/18 در محل اتاق بازرگانی استان البرز برگزار شد.

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز