درباره صندوق

از مهمترین وظایف این صندوق ، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان و ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها میباشد.

خدمات تخصصی

در این صندوق انواع خدمات مالی به شرح مقابل به شرکت های دانش بنیان ارائه می گردد.

ضمانتنامه

ضمانتنامه

تسهیلات

تسهیلات

سرمایه گذاری VC

سرمایه گذاری VC

لیزینگ

لیزینگ

استصناع

استصناع

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

جدیدترین رویدادها

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز از مزرعه پرورش زالو بازدید کرد

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز از مزرعه پرورش زالو بازدید کرد

1401/02/20

علیرضا باباخان با حضور در نهالستان پردیس علوم دانشگاه تهران، از مرکز پرورش زالوی این مرکز بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
110 میلیارد تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان البرزی پرداخت شد

110 میلیارد تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان البرزی پرداخت شد

1401/02/06

علیرضا باباخان گفت:تمامی شرکت‌های دانش‌بینان و فناور می توانند درخواست تسهیلات خود را به صندوق پژوهش و فناوری استان البرز ارسال کنند.

ادامه مطلب

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز