درباره صندوق

از مهمترین وظایف این صندوق ، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان و ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها میباشد.

خدمات تخصصی

در این صندوق انواع خدمات مالی به شرح مقابل به شرکت های دانش بنیان ارائه می گردد.

ضمانتنامه

ضمانتنامه

تسهیلات

تسهیلات

سرمایه گذاری VC

سرمایه گذاری VC

لیزینگ

لیزینگ

استصناع

استصناع

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

جدیدترین رویدادها

اعضای هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان البرز انتخاب شدند

اعضای هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری استان البرز انتخاب شدند

1401/05/12

در جلسه مجمع عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز اعضای پنج نفره هیئت مدیره این صندوق توسط سهامداران انتخاب شدند.

ادامه مطلب
مجمع عمومی عادی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز برگزار شد

مجمع عمومی عادی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز برگزار شد

1401/05/12

مجمع عمومی عادی صندوق پژوهش و فناوری استان البرز برگزار شد و اعضای هیئت مدیره توسط سهامداران انتخاب شدند.

ادامه مطلب

ما فرصت فراهم می کنیم

صندوق پژوهش و فناوری البرز